(ពោធិ៍សាត់)៖ ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានចេញប្រកាសផ្ទេរភាកិច្ច និងតែងតាំងអភិបាលរងក្រុង ស្រុក ចំនួន០៦រូប ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់។

យោងតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ អភិបាលរងក្រុង ស្រុក ទាំង៦រូប ដែលត្រូវតែងតាំង និងផ្ទេរភារកិច្ចរួមមាន៖ ស្រុកបាកាន ស្រុកវាលវែង ស្រុកក្រគរ ស្រុកកណ្តៀង ស្រុកភ្នំក្រវាញ និងក្រុងពោធិ៍សាត់៕

សូមអានប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃទាំងស្រុង៖