(ភ្នំពេញ)៖ កម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនក្នុងការធ្វើជាសមាជិក អង្គការបោះឆ្នោតពិភពលោក ដែលហៅកាត់ថា A-WEB (The Association of World Election Bodies)។ ការត្រៀមខ្លួនដើម្បីក្លាយជាសមាជិកនៃអង្គការ បោះឆ្នោតពិភពលោក A-WEB នេះ បានធ្វើឡើងតាមរយៈជំនួបមួយរវាងប្រធាន គជប កម្ពុជា លោក ស៊ិក ប៊ុនហុក ជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការ សមាគមអង្គការ បោះឆ្នោតពិភពលោក គីម យ៉ុង ហ៊ី នៅថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ នាទីស្តីការ គជប។

 A-WEB គឹជាអង្គការមួយ ដែលបានបង្កើតកាលពីខែតុលាឆ្នាំ២០១៣ ក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង និងមានសមាជិក១០៩ មកពី១០៣ប្រទេសលើសកលលោក។ លោក ស៊ិក ប៊ុនហុក បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមាគម A-WEB ដែលជាសមាគមមិនធ្វើនយោបាយ មានស្វ័យភាពនិងឯករាជ្យដែលរួមបញ្ចូលសមាជិកពី គណៈកម្មាធិការជាតិ រៀបចំការបោះឆ្នោតពិភព លោក និងគ្មានឆន្ទៈលូកដៃចូលក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសជាសមាជិកនោះទេ។

ប្រធាន គជប កម្ពុជា លោកស៊ិក ប៊ុនហុក បានថ្លែងថា គជបនឹងសហការជាមួយ A-WEB ជាជំហាន មុននឹងក្លាយជាសមាជិករបស់សមាគមនេះ៕