(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងទេសចរណ៍ នាថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧នេះ បានចេញសារាចរណែនាំដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ ត្រូវចុះផ្សព្វផ្សាយដល់អាជីវករ និងប្រតិបត្តិករទេសចរណ៍ ជុំវិញការពង្រឹងគុណភាពផលិតផល និងសេវាកម្មទេសចរណ៍របស់ខ្លួន ក្នុងឱកាសឆ្លងឆ្នាំសកល២០១៧ ចូល២០១៨។

ក្នុងសារាចរណែនាំដដែល ក្រសួងទេសចរណ៍បានបញ្ជាក់ថា «ត្រូវបញ្ឈប់ការបោះចោលសំរាម ឬក្រដាសជូតមាត់ក្រោមតុ ដោយត្រូវជំនួសវិញនូវកន្សែងត្រជាក់ ឬម្ចាស់ហាងត្រូវចាត់មនុស្ស ដើម្បីចាប់យកសំរាមដែលគេបោះចោលដាក់ក្នុងធុង»

សូមអានខ្លឹមសារក្នុងសារាចរណែនាំរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍ដូចខាងក្រោម៖