(កំពង់ធំ)៖ អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ធំ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំដូង ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្គ ស្ដីពី ការដាក់ពាក្យសុំសម្បទានដីសង្គមកិច្ច ដែលមានរយៈពេល២២ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨។ នេះបើយោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ដែលបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧នេះ។

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានក្នុងសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការដាក់ពាក្យសុំសម្បទានដីសង្គមកិច្ច ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖