(ភ្នំពេញ)៖ នៅយប់ថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧នេះ បណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News បានទទួលលិខិតមិត្តអ្នកអានមួយទៀត ដែលបានចូលមកចែករំលែកនូវចំណេះដឹងជូនដល់ប្រិយមិត្តទាំងឡាយ។ លិខិតមិត្តអ្នកអានថ្មីនេះ បានយកជ្រុងមួយនៃពាក្យទូន្មានដ៏មានអត្ថន័យរបស់ខ្មែរ ពន្យល់ឱ្យមនុស្សគ្រប់រូបបានដឹង ក៏ដូចជាការដាស់តឿនជីវិតរបស់ខ្លួនឱ្យស្គាល់នូវលក្ខណៈរបស់ «មនុស្សល្ងង់ មនុស្សឆ្លាត និងមនុស្សមានគតិបណ្ឌិត»

ខាងក្រោមនេះ ជាខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃលិខិតមិត្តអ្នកអាន៖