(ភ្នំពេញ)៖ អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ACU) បានចេញសេចក្តីប្រកាសថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ មានអតីតតំណាងរាស្រ្ត និងអតីតសមាជិក របស់អតីត CNRP ចំ​នួន២៩៣រូបប៉ុណ្ណោះ ដែលបានចូលប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល ក្រោយពេលគណបក្សរបស់ពួកគេត្រូវបានរំលាយ។

សេចក្តីប្រកាសរបស់ អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ បានបញ្ជាក់ថា ក្នុងចំណោមអ្នកដែលចូលប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ ២៩៣រូបនោះរួមមាន តំណាងរាស្រ្ត៣៣រូប សមាជិកគ.ជ.ប ៣រូប និង សមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានី-ខេត្ត ក្រុង-ស្រុក-ខណ្ឌ និងឃុំ-សង្កាត់ចំនួន២៥៧រូប។

អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ក៏បានអំពាវនាវដល់ អតីតថ្នាក់ដឹកនាំ និងសមាជិកគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ដែលជាប់កាតព្វកិច្ចទាំងអស់ រួសរាន់ទៅបំពេញកាតព្វកិច្ចប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំពុលរបស់ខ្លួន ក្នុងរយៈពេល៣០ថ្ងៃ។

បើតាមលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រី ឱម យ៉ិនទៀង ប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ បានឱ្យដឹងថា ច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ បានចែងថា ក្រុមប្រឹក្សា មេឃុំ ចៅសង្កាត់ណាមួយ ត្រូវបានបញ្ចប់ការងាររបស់ខ្លួន ត្រូវតែប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនម្តងទៀត ជាលើកចុងក្រោយ ក្នុងរយៈពេល៣០ថ្ងៃ។

លោក ឱម យ៉ិនទៀង បានបញ្ជាក់ទៀតថា ប្រសិនបើអតីតតំណាងរាស្ត្រ ក្រុមប្រឹក្សា រាជធានី-ខេត្ត ស្រុក-ខណ្ឌ ឃុំ-សង្កាត់ មេឃុំ-ចៅសង្កាត់ ណាមិនព្រមចូលខ្លួនប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ នឹងប្រឈមការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល១ខែ តាមច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ៕