(ភ្នំពេញ)៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា គ្រោងនឹងចាត់វិធានការក្ដៅទៅដល់គ្រប់ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ទាំងឡាយណា​ដែល​ មិន​ទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្ដល់ឥណទានទៅដល់ពលរដ្ឋ មានន័យថា គ្រប់ធនាគារ ឬគ្រឹះស្ថានទាំងនោះមិនបានសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅច្បាស់លាស់ មុនផ្ដល់កម្ចីដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនយល់ច្បាស់ ថែមទាំងក្លាយទៅជាអ្នកជំពាក់​បំណុល​វ័ណ្ឌកទៀតផង។

ថ្លែងក្នុងសន្និសីទម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច ប្រចាំឆ្នាំលើកទី៤របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ស្ដីពីតួនាទីរបស់បច្ចេកវិទ្យា ក្នុងការលើកកម្ពស់បរិយា​ប័ន្ន​ ហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា នាព្រឹកថ្ងៃ០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧នេះ អ្នកស្រី ជា សេរី អគ្គនាយកបច្ចេកទេស ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានថ្លែងឲ្យដឹងថា «ធនាគារជាតិស្នើឲ្យគ្រប់គ្រឹះស្ថានធនាគារទាំងអស់ អប់រំដល់ពលរដ្ឋ ឲ្យយល់ដឹងពីការប្រើប្រាស់កម្ចីឲ្យត្រូវនឹងគោល​ដៅ និងគោរពកាតព្វកិច្ចខ្ចីប្រាក់ មានន័យថា ខ្ចីត្រូវតែមានភារកិច្ចសង ទៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុវិញ»

អ្នកស្រីបានថ្លែងឲ្យដឹងទៀតថា កន្លងមកធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានរៀបចំជាយុទ្ធនាការ ដើម្បីអប់រំដល់ពលរដ្ឋ។ ​ធនាគារជាតិក៏បានពង្រឹងពីការទទួលខុសត្រូវ របស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថផ្ទាល់តែម្ដង ដោយចាត់វិធានការក្តៅទៅដល់ស្ថាប័នណា​ ដែលមិន​បានអប់រំដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួន ឲ្យសិក្សាលម្អិតពីលទ្ធភាពអ្នកខ្ចី មុននឹងឲ្យកម្ចី ព្រោះគ្រឹះស្ថានទាំងនេះបាន​ដាក់​ទិសដៅ ដល់​បុគ្គលិករបស់ខ្លួនថា ប្រសិនបើបញ្ចេញឥណទានបានច្រើន និងទទួលបានប្រាក់លើកទឹកចិត្តច្រើន​ដូចគ្នា ដូច្នេះហើយទើប​មន្ដ្រី​ភាគច្រើនមិនបានសិក្សាលម្អិត ពីលទ្ធភាពអ្នកសងនោះឡើយ គ្រាន់តែរកវិធីធ្វើយ៉ាងណារុញឥណទាន ចេញឲ្យបានច្រើនតែប៉ុណ្ណោះ។ នេះជាហានីភ័យមួយទាមទារ ឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់។

អ្នកស្រីបន្ថែមទៀតថា «ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានដោះស្រាយបញ្ហានេះ ដោយមើលទិដ្ឋភាពទាំងសងខាង ទាំងខាងអ្នកខ្ចី និងអ្នក​ផ្ដល់កម្ចី ដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគាត់យល់ដឹងពីតួនាទី និងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន (ខ្ចីគេត្រូវតែសង) ហើយពួកគាត់មានសិទ្ធិ​តវ៉ា​ តថ្លៃ​ជាមួយតម្លៃ។ អ្វីដែលសំខាន់ធនាគារជាតិ បានព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណា អប់រំពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងថា ឥណទានបើខ្ចីខុសគោលដៅ គួរតែកុំខ្ចីគួរតែខ្ចីឲ្យត្រូវគោលដៅ មានន័យថា ខ្ចីទៅដើម្បីបានចំណូលមកវិញ»

អ្នកស្រីបញ្ជាក់ទៀតថា ចំពោះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្ដល់កម្ចី ដោយពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់​លាស់ ពីលទ្ធភាពរបស់អ្នកខ្ចី ប្រសិនបើអ្នកខ្ចីមិនមានលទ្ធភាពសងមកវិញទេនោះ តែបែជាផ្ដល់កម្ចីដល់គាត់ នោះមិនមែន​ជាការ​ជួយដល់ពួកគាត់ទេ តែជាការជាន់ពួកគាត់ទម្លាក់ទឹកទៅវិញ។ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានឹងចាត់វិធានការធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងធនគារណា ដែលមិនមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្ដល់ឥណទាន។

សូមជម្រាបថា កាលពីពេលថ្មីកន្លងទៅ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានពិន័យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយ នូវទឹកប្រាក់៣០លានរៀល ក៏ព្រោះតែគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនោះអនុវត្ត មិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់កំណត់៕