(ភ្នំពេញ)៖ នៅព្រឹក ថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧នេះ រដ្ឋសភា បានបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍ ដោយកំណត់កិច្ចប្រជុំពេញអង្គ និងលើករបៀបវារៈដើម្បីប្រជុំពេញអង្គ នាពេលខាងមុខ។ ក្រោយកិច្ចប្រជុំនេះ រដ្ឋសភា បានសម្រេចលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖