(ភ្នំពេញ)៖ លោកទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់​ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នាថ្មីៗនេះ បានបញ្ជាក់ជូន អគ្គរដ្ឋទូត និងតំណាងស្ថានទូតចំនួន៥ថា ការចាត់វិធានការរបស់ស្ថាប័ននីតិប្បញ្ញត្តិ នីតិប្រតិបត្តិ និងតុលាការ ស្របទៅតាមច្បាប់របស់កម្ពុជា។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេស ដែលបង្ហាញពីការលើកឡើងរ​បស់ លោកទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន អំឡុងពេលជួបពិភាក្សាជាមួយអគ្គរដ្ឋទូត និងតំណាងទូតទាំងនោះ៖