(ភ្នំពេញ)៖ ស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧នេះ ចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌ផ្លូវការ នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Thierry MATHOU អ្នកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ី និងអូសេអានី នៃក្រសួងអ៊ឺរ៉ុន និងការបរទេសបារាំង នៅប្រទេសកម្ពុជា។

ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ លោកបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយអាជ្ញាធរកម្ពុជា ព្រមទាំងតំណាងគណបក្សប្រឆាំង សង្គមស៊ីវិល និងសហគមន៍អន្ដរជាតិផងដែរ ដែលការពិភាក្សានៅក្នុងជំនួបទាំងនោះ បានផ្ដោតជាពិសេសទៅលើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី និងស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន។

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុង នៃសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន នៅខាងក្រោមនេះ៖