(ភ្នំពេញ)៖ មជ្ឈមណ្ឌលធនធានមនុស្សពលករចិន ដើម្បីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នឹងបើកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជា នៅឆ្នាំក្រោយ ផ្ដោតលើការពង្រឹងធនធានមនុស្ស និងសមត្ថភាពដល់សហជីពកម្ពុជា ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកវិនិយោគ និងនិយោជិតចិន ដែលកំពុងវិនិយោគ និងបម្រើការងារនៅកម្ពុជា បង្កើនការគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌការងារ ច្បាប់ការងាររបស់កម្ពុជា ខណៈការវិនិយោគរបស់ចិននៅកម្ពុជាកំពុងមានការកើនឡើង។

កិច្ចប្រតិបត្តិការនេះ ត្រូវបានលើកឡើងក្នុងជំនួបរវាងលោករដ្ឋមន្ត្រី អ៉ិត​ សំហេង ជាមួយលោក ប៉េង យ៉ុង អគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌល ធនធានមនុស្សពលករចិន ដើម្បីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៅទីស្តីការក្រសួងការងារ នាថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ដើម្បីពិភាក្សាការងារលើការបណ្តុះបណ្តាល និងការកសាងសមត្ថភាពសហជីព។

លោក ប៉េង យ៉ុង បានលើកឡើងថា លោកដឹកនាំគណៈប្រតិភូ មកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា តបតាមការអញ្ជើញរបស់សម្ព័ន្ធ សហជីពជាតិកម្ពុជា ហើយក៏នឹងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ លើការពង្រឹងធនធានមនុស្ស និងសមត្ថភាពដល់សហជីពកម្ពុជា ហើយគម្រោងនេះ នឹងចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំក្រោយ ដែលជាផ្នែកមួយក្នុងការគាំទ្រ ចំពោះវិស័យការងារនៅកម្ពុជា។

លោក ប៉េង យ៉ុង បានបន្តថា គោលបំណងនៃការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះ គឺដោយសារបច្ចុប្បន្ន អ្នកវិនិយោគ និងពលករជាតិចិនដែលកំពុងវិនិយោគ និងធ្វើការនៅកម្ពុជា មានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះ ក៏ស្របតាមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ រវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនផងដែរ។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះ នឹងជាផ្លូវមួយ ជំរុញដល់អ្នកវិនិយោគចិនឲ្យមកកម្ពុជា កាន់តែច្រើនឡើងបន្ថែមទៀត។

លោករដ្ឋមន្ត្រី អ៉ិត​ សំហេង បានសាទរចំពោះភាគីចិន ដែលមានបំណងចង់បណ្តុះបណ្តាល សមត្ថភាពដល់សហជីពកម្ពុជា ហើយលោកគាំទ្រចំពោះផែនការនេះ ព្រោះវាមិនត្រឹមតែបានពង្រឹងបន្ថែម នូវកិច្ចទំនាក់ទំនង រវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែល្អជាងនេះប៉ុណ្ណោះទេ វាក៏បានជួយពង្រឹងដល់វិស័យការងារនៅកម្ពុជា ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច ឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនបន្ថែមទៀត។

ភាគីទាំងពីរបានមើលឃើញថា បច្ចុប្បន្នមានអ្នកវិនិយោគចិន និងនិយោជិតជាច្រើនបានមកវិនិយោគ និងធ្វើការនៅកម្ពុជា ដូច្នេះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះ នឹងជំរុញឲ្យអ្នកវិនិយោគ និងនិយោជិតទាំងនោះ គោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌ និងច្បាប់ការងាររបស់កម្ពុជា។ ជាមួយគ្នានោះ ភាគីចិនបានស្នើសុំលោករដ្ឋមន្ត្រី អ៉ិត សំហេង បន្តការគាំទ្រចំពោះផែនការ បណ្តុះបណ្តាលសមត្ថភាពធនធានមនុស្ស ដល់សហជីពរបស់កម្ពុជា៕