(ភ្នំពេញ)៖ ក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំពេញអង្គ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧នេះ ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា បានប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការមួយ ដោយសម្រេចលើរបៀបវារៈធំៗចំនួន។ នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាន នៅមុននេះ។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីប្រកាសទាំងស្រុងរបស់ព្រឹទ្ធសភា៖