(ភ្នំពេញ)៖ អស្ចារ្យមែន ជាមួយនិងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចល័តទំនើប Air Picnic ជាបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយគេមកពីប្រទេសថៃ ទោះក្នុងរដូវក្ដៅក៏ដោយ លែងជាកង្វល់ទៀតហើយ។

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចល័តទំនើប ដែរជាបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយគេ មកពីប្រទេសថៃ ងាយស្រួលប្រើប្រាស់ និងបន្លាស់ទីបានគ្រប់ពេល សាកសម្យបំផុតសម្រាប់បន្ទប់ទំហំ៤x៦ម៉ែត្រ។

ទំនាក់នងមកឥឡូវនេះ ក្នុងតម្លៃពិសេស ចំនួនមានកំណត់ ហើយលោកអ្នកក៏អាចមកមើលបាន នៅគ្រប់សាខាទាំងអស់ របស់ម៉ាស្ទ័រ ស៊ុគីស៊ុប ។

ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនង៖ 081 288882 / 023 222230៕