(ភ្នំពេញ)៖ អតិថិជនមកពីសង្កាត់ទឹកថ្លា រាជធានីភ្នំពេញ បានឈ្នះនូវរង្វាន់ធំគឺទឹកប្រាក់ចំនួន២០លានរៀល ពីឆ្នោតកោសមហាសំណាង នេះដោយគ្រាន់តែចំណាយលុយ ទិញឆ្នោតកោសមហាសំណាងមួយសន្លឹក។

ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតមហាសំណាង ជាក្រុមហ៊ុនមានអជ្ញាប័ណ្ណស្របច្បាប់នៅកម្ពុជា បានដាក់ដំណើរការនូវប្រភេទឆ្នោតកោស កោសច្រើន ឈ្នះច្រើននេះ មិនទាន់បានរយះប៉ុន្មានផង មានអតិថិជនជាច្រើនរូបមកហើយដែលមានសំណាងកោសឈ្នះនូវរង្វាន់ធំៗជាច្រើនលានរៀល ជាពិសេសគឺទឹកប្រាក់២០លានរៀលតែម្តង។

គួររំលឹកផងដែរថា រង្វាន់ធំ២០លានរៀលដែលអតិថិជនបានត្រូវជាច្រើនរូបកន្លងទៅនេះ មិនមែនរង្វាន់ដែលធំបំផុត ដែលក្រុមហ៊ុនបានផ្តល់ឱកាសសំណាង ជូនពុកម៉ែបងប្អូននោះទេ គឺយើងនៅមានរង្វាន់ធំបំផុត គឺទឹកប្រាក់៨០លានរៀល កំពុងរង់ចាំអ្នកកោសរូបណាដែលមានសំណាង។ ដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំរង់ចាំយូរ សំណាងរង្វាន់ធំៗជាច្រើនលានរៀល និងរង្វាន់ធំបំផុត៨០លានរៀលទៀតកំពុងរង់ចាំ។

អ្វីដែលកាន់តែសប្បាយថែមទៀតនោះគឺ ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតមហាសំណាងបានបង្កើតនូវប្រភេទឆ្នោតកោសថ្មីមួយប្រភេទទៀតដែលមានឈ្មោះថា «ហ៊ាន រឺ អត់?»។ចំពោះប្រភេទឆ្នោតកោស «ហ៊ាន រឺ អត់?» នេះគឺផ្តល់ឱកាស ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមានឱកាសឈ្នះនូវរង្វាន់ទ្វេរដង ជាមួយសន្លឹកឆ្នោត ដែលខ្លួនកោសរួចហើយ ត្រូវនូវទឹកប្រាក់១លានរៀលរួចហើយ គឺអាចមានឱកាស ឈ្នះនូវរង្វាន់ធំបន្ថែមទៀត ជាទឹកប្រាក់២០លានរៀលម្តងទៀត លើសន្លឹកឆ្នោតតែមួយ វាសនាអាស្រ័យលើការសំរេចចិត្តរបស់ពុកម៉ែជាអ្នកជ្រើសរើស?

ដូច្នេះសូមប្រញាប់រួសរាន់ឡើង ព្រោះថាមានរង្វាន់រាប់លានរៀលជាច្រើនទៀត កំពុងរង់ចាំពុកម៉ែបងប្អូន ដែលមានសំណាងជាមួយឆ្នោតកោសគ្រប់ប្រភេទ ដែលកំពុងលក់លើទីផ្សារ និងថ្មី ពីក្រុមហ៊ុនឆ្នោតមហាសំណាង ដែលបានបង្កើតឱកាសសំណាងនេះឡើង។

ចំណាយតិច ត្រូវច្រើនរកឯណាមាន! កោសច្រើនឈ្នះច្រើន ជាមួយឆ្នោតកោសមហាសំណាង ទឹកច្រើន ឈ្នះច្រើន!
ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងលេខ 070 235 235 / 099 235 235 ៕