(ភ្នំពេញ)៖ កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៣១ រួមនិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ ដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងម៉ានីល ប្រទេសហ្វីលីពីន បានចាប់ផ្តើមបើកដំណើរការហើយ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧នេះ។

កិច្ចប្រជុំត្រូវបានចូលរួមដោយមេដឹកនាំនៃប្រទេសអាស៊ានទាំង១០ រួមនិងមេដឹកនាំកំពូលៗនៅលើពិភពលោកជាច្រើនទៀត។ សូមទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៃទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងនៃកិច្ចប្រជុំពីប្រទេសហ្វីលីពី។