(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្ដីប្រកាស ស្តីពី ​ការទទួលស្គាល់អ្នក​តំណាងស្របច្បាប់​ ក្នុងការស្នើសុំចុះបញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​ ឬឯកសារ​នាំចេញ-នាំចូល នៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។ នេះ​បើយោងតាមសេចក្ដីប្រកាស របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ដែលបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី០៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧នេះ។

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានក្នុងសេចក្ដីប្រកាស របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅខាងក្រោមនេះ៖