(ព្រៃវែង)៖ អគ្គិសនីខេត្តព្រៃវែង នឹងផ្អាកចរន្ដអគ្គិសនីចំនួន១ថ្ងៃ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ចាប់ពីវេលាម៉ោង០៨៖០០នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង៥៖៣០នាទីល្ងាច នៅក្នុងស្រុកចំនួន៣រួមមាន៖ ស្រុកពារាំង, ស្រុកកញ្ជ្រៀច និងស្រុកស៊ីធរកណ្ដាល ដោយមូលហេតុរៀបចំកែលម្អប្រព័ន្ធការពារប្រព័ន្ធបណ្ដាញអគ្គិសនី៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីព្រៃវែងទាំងស្រុង៖