(ស្វាយរៀង)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីសម្រេច បិទមន្ទីរសំរាកព្យាបាល «កេតុបុត្រា» ក្នុងសង្កាត់ព្រៃធ្លាក់ ក្រុងស្វាយរៀង ខេត្តស្វាយរៀង ដោយមូលហេតុថា មន្ទីរសម្រាកព្យាបាលមួយនេះ បង្កឲ្យមានអ្នកជំងឺស្លាប់ច្រើន ដោយសារការវះកាត់៕

សូមអានសេចក្តីសម្រេច របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ទាំងស្រុង៖