(ភ្នំពេញ)៖ រថយន្ដប្រណិតម៉ាក Jaguar រៀបចំកម្មវិធីបើកបរសាកល្បងនូវគ្រាប់ម៉ូដែលទាំងអស់របស់រថយន្ដ Jaguar ចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ដល់ថ្ងៃទី២១ ខែតុលា នេះ ដើម្បីផ្ដល់ជូននូវបទពិសោធន៏ថ្មីៗពីថយន្ដម៉ាក Jaguar។

អី្វដែលអស្ចារ្យនោះ គឺឱកាសឈ្នះរង្វាន់ iPhone X និងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតដូចជា ទទួលបានតម្លៃពិសេសនិងការបង់រំលោះក្នុងអាត្រាការប្រាក់ទាប ព្រមទាំងទទួលបានការត្រួតពិនិត្យរថយន្តតាមបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយ eVHCដោយឥតគិតថ្លៃផងដែរ។

លក្ខខណ្ឌចូលរួម៖

១) ត្រូវអញ្ជើញមកអគារតាំងលក់ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងបំពេញឆ្នោតសំណាង ឬចុះឈ្នោះតាមតំណរភ្ជាប់ https://goo.gl/forms/Kq1I2r963pEQAcGE2

២) ត្រូវបំពេញព័ត៌មានទាំងអស់ ដើម្បីមានឳកាសឈ្នះរង្វាន់

៣)អ្នកចូលរួមបើកបរសាកល្បងទាំងអស់ត្រូវមានប័ណ្ណបើកបរដែលមានសុពលភាព

៤) អ្នកចូលរួមផ្សងសំណាងទាំងអស់ត្រូវមានវត្តមាននៅថ្ងៃចាប់រង្វាន់ (ថ្ងៃទី ២១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៧)

៥) លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមកកាន់ ០២៣ ៨៨៨ ៨១១

ឬ អស័យដ្ឋាន អគារតាំងលក់ ២៦៤អា មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី រាជធានីភ្នំពេញ៕