(ភ្នំពេញ)៖ គណៈកម្មាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ដែលហៅកាត់ថា គ.ជ.ប បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់​ និង​ការ​ទទួល​ពាក្យ​សុំ​ចុះ​ឈ្មោះ​ភ្នាក់ងារ​គណបក្ស​នយោបាយ​ អ្នក​សង្កេតការជាតិ និង​អន្តរជាតិ​ សម្រាប់​ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា​ នីតិកាល​ទី​៤ ឆ្នាំ​២០១៨។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ គ.ជ.ប ទាំងស្រុង៖ ​​