(ភ្នំពេញ)៖ ដើម្បីអបអរសាទរពិធីបុណ្យអ៊ុទូក ក្រុមហ៊ុន Motorola បានផ្តល់ជូនការដូពិសេសដោយឥតគិតថ្លៃ! រាល់ការជាវទូរស័ព្ទដៃទំនើបរបស់Motorola លោកអ្នកនឹងទទួលបានការដូ ដូចខាងក្រោម៖

*លក់ជូន តម្លៃពិសេស

*ថែមជូន អាវយឺតMotorola មួយ

*ថែមជូន មួក Motorola មួយ

*ទទួលបានកាតកោសឈ្នះសាច់ប្រាក់ភ្លាមៗរហូតដល់$100!!

លោកអ្នកអាចរកទិញបាននៅគ្រប់ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទូទាំងប្រទេស ។

កម្មវិធីនេះ ចាប់ពីថ្ងៃថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា រហូតដល់ ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ។

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទង៖012 886 888, 017 808 888 ៕