(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងការបរទេស និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានជុំវិញលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការ របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសឹង្ហបុរី រយៈពេល១ថ្ងៃនៅកម្ពុជា ថ្ងៃទី១៧ ខែតុលាម្សិលមិញ។

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានទាំងស្រុង៖