(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៅថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧នេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងជាថ្មី ក្រើនរំលឹកដល់ម្ចាស់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនទាំងអស់ ដែលមានកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧នេះ សូមរួសរាន់ទៅបង់ពន្ធនេះ ឲ្យទាន់ពេលវេលាកំណត់ ត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧។  

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានកត់សម្គាល់ឃើញថា «គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ មានម្ចាស់យានយន្ដភាគច្រើន បានមកប្រកាសបង់ពន្ធរួចរាល់​ហើយ ខណៈដែលម្ចាស់យានយន្ដមួយចំនួនទៀត មិនទាន់បានបង់ពន្ធនៅឡើយ។ ដើម្បីជៀសវាងការកកស្ទះ និងការប្រជ្រៀតគ្នា ក្នុងការ​មក​ប្រកាសបង់ពន្ធ នៅថ្ងៃជិតផុតកំណត់ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ សូមក្រើនរំលឹកជាថ្មីដល់ម្ចាស់យានយន្ដ ដែលមិនទាន់បានមកបង់ពន្ធ មេត្តារួសរាន់មកបង់ពន្ធឲ្យទាន់ពេលវេលា កំណត់ត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧»

សេចក្ដីជូនដំណឹងដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថា ក្នុងករណីម្ចាស់យានយន្ដខកខាន មិនបានបង់ពន្ធទាន់ពេលវេលាកំណត់ខាងលើ ម្ចាស់យានយន្ដនឹងត្រូវទទួលរងនូវទោសទណ្ឌ តាមច្បាប់ស្ដីពីសារពើពន្ធជាធរមាន។ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នឹងសហការជាមួយ
អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ជាពិសេសនគរបាលចរាចរណ៍ ដើម្បីចុះត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តប្រមូលពន្ធនេះ តាមដងផ្លូវនានាបន្ទាប់ពីបិទបញ្ចប់
ការប្រមូលពន្ធ៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់អគ្គនាយដ្ឋានទាំងស្រុង៖  ​