(ភ្នំពេញ)៖ SakuraBuffet សាខាថ្មី នៅផ្សារសូរិយា ជាន់ទី៦-៨ នឹងចាប់បើកដំណើរការនៅថ្ងៃទី០១តុលាខាងមុខនេះហើយ ជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស រហូតដល់ទៅ១៥% (by Pipay)។

ពិសារមួយចម្អែត មិនគិតពេលវេលា ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ ស្រស់ល្អ គ្រប់ប្រភេទ ទាំងសាច់ បន្លែ និងភេសជ្ជៈ ជាមួយនឹង ប៊ូហ្វេសាច់អាំងនិងស៊ុប របស់ SakuraBuffet សាខាថ្មី នេះ។

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត!

ផ្សារទំនើបរតនាផ្លាហ្សា ជាន់ទី3 Tel៖095 67 1111 / 089 99 88 35
ព័ត៌មានបន្ថែម៖ 081 288882 / 023 222230៕
#SakuraBuffet_Love_winner #Sakura_Buffet_Cambodia #NowOpening