(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមហ៊ុន ទ្រូម៉ានី និងក្រុមហ៊ុន CP បានផ្ដល់រង្វាន់ម៉ូតូ និងកង់ដល់អតិថិជន ដែលបានឈ្នះ​រង្វាន់ ពីកម្មវិធីប្រូម៉ូសិនបង់ស្រួលឈ្នះស្រួល ដោយបានបង់ថ្លៃទំនិញតាមរយៈភ្នាក់ងារទ្រូម៉ានី។

ការរៀបចំកម្មវិធីឈ្នះរង្វាន់ ដល់អតិថិជននេះធ្វើឡើង ក្នុងគោលបំណងលើកទឹកចិត្ត ដល់អតិថិជនទាំង​អស់ ដែលតែងតែធ្វើការបង់ថ្លៃទំនិញ CP តាមរយៈភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី និងផ្តល់ភាពងាយស្រួល ដល់អតិថិជនក្នុងការបង់វិក័យប័ត្រ ដោយអតិថិជនមិនបាច់ចំណាយពេលយូរ គ្រាន់តែទៅរកភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី ដែលនៅជិតបំផុត ហើយធ្វើការបង់វិក័យប័ត្រជាការស្រេច។

រាល់ពេលដែលអតិថិជន ធ្វើការបង់ថ្លៃទំនិញ CP តាមរយៈភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី នោះក្រុមការងារនឹងប្រមូល យកលេខប្រតិបត្តិការមកធ្វើការចាប់រង្វាន់ ដែលមានរង្វាន់ប្រមាណ៦៨រង្វាន់ ដែលរង្វាន់ធំរួមមាន រង្វាន់​ម៉ូតូចំនួន១រង្វាន់, ទូរទស្សន៍ចំនួន២រង្វាន់, កង់ចំនួន២០រង្វាន់ និងឆ្នាំងបាយអគ្គិសនីចំនួន៤៥រង្វាន់។

ក្រុមហ៊ុនទាំងពីក៏សង្ឃឹមថា អតិថិជនទាំងអស់នៅតែបន្ដប្រើប្រាស់សេវាមួយនេះ ជារៀងរហូត៕