(ភ្នំពេញ)៖ ដើម្បីអបអរឱកាសបុណ្យកាន់បិណ្ឌ និងភ្ជុំបិណ្ឌ A9 Showroom បាននាំយកកម្មវិធីពិសេស ជូនដល់អតិថិជនទាំងអស់ មានឱកាសឈ្នះរង្វាន់យ៉ាងច្រើន ដោយគ្រាន់តែលោកអ្នក​ មកប្ដូរប្រេងម៉ាស៊ីនៅ A9 Showroom នោះនឹងទទួលបានឱកាសបង្វិល កងឈ្នះរង្វាន់ភ្លាមៗ​។

ឱកាសឈ្នះរង្វាន់នេះ មានរយៈពេលពេញ១ខែកញ្ញា ចាប់ពីថ្ងៃទី០១-៣០ ឆ្នាំ២០១៧៕