(ភ្នំពេញ)៖ ភាពងាយសម្រាប់អតិថិជន ដែរគាំទ្រ ពិសានៅម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុបបានមកដល់ហើយ ដោយក្នុងខែកញ្ញានេះ ម៉ាស្ទ័រស៊ុបគីស៊ុប នឹងបើកបម្រើអតិថិជន ហើយ ។

សូមកុំភ្លេចណាបងប្អូនអតិថិជន ដែលតែងតែពិបាករកទីតាំងញុំាស៊ុបឈ្ងុយឆ្ងាញ់ គុណភាពខ្ពស់ អនាម័យល្អ រួមជាមួយនឹងសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ដ សូមអញ្ជើញមកកាន់ សាខាស៊ូភើស្ទ័រ ក្រោយសាលា ណតប្រ៊ីតផ្លូវ២០០៤នេះ។

បើញ៉ាំស៊ុបត្រូវតែ ម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប!!

ទំនាក់ទំនងកក់តុ និងសេវាដឹកជញ្ចូនដល់ផ្ទះ៖ 081 2 8888 2 / 023 2222 30
#master_suki_soup_cambodia #MasterSukiSoup