(ភ្នំពេញ)៖ ដើម្បីលើកស្ទួយ និងសម្រួលដល់ការរស់នៅ របស់កុមារនៅក្នុងអង្គការនានា នៅកម្ពុជា ធនាគារ Maybank តែងតែរៀបចំកម្មវិធីសប្បុរសធម៌កិច្ចការសង្គមប្រចាំឆ្នាំ និងចូលរួមបរិច្ចាគសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗដល់កុមារ ក្នុងន័យជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់ការចំណាយលើចំណីអាហារ និងសាលារៀន ហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះ កុមារទាំងអស់នឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ល្អពីវិនិយោ​ជិកនៃធនាគារ Maybank ទៀតផង។

ជាក់ស្ដែងនាថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧នេះ ធនាគារ Maybank បាននាំយកសំភារៈប្រើប្រាស់ជាច្រើន ជូនទៅដល់កុមារ
ដែលរស់នៅក្នុងអង្គការ លើកស្ទួយប្រជាពលរដ្ឋ (PIO) ក្នុងគោលបំណងជួយដល់ជីវភាព និងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពួកគេមាន
ឱកាសចាប់យកចំណេះដឹង ដែលអាចរួមផុតពីភាពក្រីក្រ។

លោកស្រី CYNTHIA LIAW នាយិកាប្រតិបត្តិនៃធនាគារ Maybank បានថ្លែងឲ្យដឹងថា «ថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្ដីរីករាយខ្លាំង
​ក្នុងការនាំយកសម្ភារៈសប្បុរសធម៌នេះ មកជូនដល់កុមារក្នុងអង្គការលើកស្ទួយ ប្រជាពលរដ្ឋដោយមានការចូលរួម ពីថ្នាក់ដឹកនាំនៃធនាគារ សមាជិក និងសមាជិការនាំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល របស់ធនាគារ តំណាងនិយោជិកធនាគារ អតិថិជន និងដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម ហើយការប្រគល់ជូន​សម្ភារៈសប្បុរសធម៌នេះឡើង ជាលក្ខណៈដៃគូសហការយូរអង្វែងរវាង ធនាគារ និងអង្គការលើកស្ទួយប្រជាពលរដ្ឋ»

លោកស្រីបន្ដទៀតថា កម្មវិធីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើង ដើម្បីជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់ការចំណាយ លើចំណីអាហរ និងសាលារៀនហើយ
​អ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនេះ ទៅទៀតនោះគឺផ្គត់ផ្គង់ដល់កុមារ ដើម្បីឲ្យពួកគេមានឱកាស ចាប់យកចំណេះដឹង និងធ្វើយ៉ាង
​ណារិះរកវិធីចាក់ផុតពីភាពក្រីក្រ នាពេលអនាគត៕