(ភ្នំពេញ)៖ លោកអ្នកគ្រាន់តែខ្ចីប្រាក់ភ្លាម នឹងឈ្នះរង្វាន់ភ្លាមៗ រហូតដល់ ៣០,០០០ រៀល ពីហត្ថាកសិករ ដែលមានរង្វាន់សរុបចំនួនជាង ៤០,០០០ រង្វាន់ ។

កាន់ តែអស្ចារ្យជាងនេះទៅទៀត លោកអ្នក នឹងមានឱកាសចូលរួមចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាង ជារៀងរាល់ខែ ដែលមាន ទឹកប្រាក់សរុបចំនួន ៣២០ លានរៀល ។កម្មវិធីនេះ គឺចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់បំណាច់ឆ្នាំ២០១៧។

សូមទាក់ទង ដើម្បីខ្ចីប្រាក់ឥលូវនេះ តាមរយៈលេខ៖ ០២៣ ៩៩៩ ២៦៦ ឬអញ្ជើញមកកាន់ ការិយាល័យ ហត្ថាកសិករ ណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។

សូមកុំឲ្យឱកាសល្អនេះ ក​ន្លងផុតឲ្យសោះ ប្រញាប់រួសរាន់ឡើង!