(ភ្នំពេញ)៖ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) នឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្ដីពី នីតិវិធីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឃុំ-សង្កាត់ និងការបញ្ជូនទិន្នន័យ ពីការិយាល័យបោះឆ្នោតមក គ.ជ.ប នាព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្នាក់ការ គ.ជ.ប ក្រោមអធិបតីភាពលោក គួយ ប៊ុនរឿន អនុប្រធាន គ.ជ.ប។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ គ.ជ.ប៖