(ភ្នំពេញ)៖ យោងតាមសេចក្តីប្រកាសលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្រ្តី នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧នេះ របៀបវារៈចំនួន៣ ត្រូវបានឯកភាព និងអនុម័តទាំងស្រុង ដោយគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ដែលដឹកនាំប្រជុំដោយសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា នៅវិមានសន្តិភាព។

ខាងក្រោមនេះជាលទ្ធផលទាំងស្រុង នៃសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី៖