(ភ្នំពេញ)៖ លោក ម៉ម សូណង់ដូ នៅថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧នេះ ដាក់លិខិតជាផ្លូវការលាលែងចេញពី ប្រធានគណបក្សសំបុកឃ្មុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ, នេះបើតាមលិខិតដែលអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅមុននេះបន្ដិច។

លោក ម៉ម សូណង់ដូ បានបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតនោះថា «ខ្ញុំសម្រេចលាលែងពីតួនាទីប្រធានគណបក្សសំបុកឃ្មុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ដោយខ្ញុំទុកពេលវេលាមួយខែ ដើម្បីផ្ដល់ជូនសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ដ្រៃយ៍រកដោះស្រាយ តាមនីតិវិធីច្បាប់ ស្របទៅតាមលក្ខនិ្ដកៈ និងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់គណបក្សសំបុកឃ្មុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ»

ខាងក្រោមនេះជាលិខិតរបស់លោក ម៉ម សូណង់ដូ ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖