(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យ ស្តីពីការរៀបចំ​និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ ​នៃ​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​អប់រំ​ពិសេស ដែលមាន​តួនាទី​ជា​សេនាធិការ​ឱ្យ​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា លើ​ការ​បណ្ដុះបណ្ដាល​និង​វិក្រឹតការ​ក្រប​ខណ្ឌ​គ្រូបង្រៀន​សម្រាប់​បង្រៀន​សិស្ស និស្សិត​ពិការ៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមអនុក្រឹត្យទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖