(ភ្នំពេញ)៖ ឱកាសពិសេស សម្រាប់អតិថិជន របស់ម៉ាស្ទ័រ ស៊ុគីស៊ុប ផ្លូវសុធារស ជាសាខាដំបូងគេ បើកដល់ម៉ោង ១២យប់ ហើយក៏មានបញ្ចុះតម្លៃពិសេស ៥០% រយៈពេលពេញមួយខែ ចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ដល់៣១សីហា ខាងមុខនេះ (សម្រាប់តែស្រាបៀរម៉ូនិច) ចាប់ពីម៉ោង ៩:០០ យប់ទៅ។

ជាភោជនីយដ្ឋានផលិតស្រាបៀរស្រស់ រួមមាន ម្ហូបខ្មែរ ថៃ និងការប្រគុំតន្រ្តីដល់ពាក់កណ្ដាលអាធាត្រ៕

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

ទំនាក់ទំនងកក់តុ៖ 081 988886/089 998860
#Munich_fresh_beer_PhnomPenh #MunichFreshBeer
ភោជនីយដ្ឋានផលិតស្រាបៀរស្រស់!