(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីខេត្តត្បួងឃ្មុំ សាខាមេមត់ ប្រកាសផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីចំនួន២ម៉ោងចាប់ថ្ងៃទី៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ចាប់ពីម៉ោង៩៖០០ព្រឹក ដល់ម៉ោង១១៖០០ព្រឹក​ ទីតាំងដែលត្រូវផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅប៉ុស្តិ៍ P044 និងប៉ុស្តិ៍ P077 ស្ថិតនៅភូមិជាំម្អោរ ភូមិណង់ក្រពើ ឃុំមេមត់ ស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃុំ៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអាចសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់អគ្គិសនីសាខាក្រុមមេមត់ទាំងស្រុង៖