(ភ្នំពេញ)៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល លោក ស៊ុយ សែម បានចេញសេចក្តីសម្រេចថ្មី ដោយធ្វើការកែសម្រួលសមាសភាព ក្រុមអ្នកនាំពាក្យប្រចាំក្រសួង។

អ្នកនាំពាក្យដែលទើបកែសម្រួលថ្មីរួមមាន៤រូប៖ លោក យស មុនីរ៉ាត់, លោក វិចទ័រ ហ្សូនា, លោក ជៀប សួរ និងលោក ស៊ុយ ឌីម៉ង់៕

សូមអានសេចក្តីសម្រេចទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖