(ភ្នំពេញ)៖ អត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់ ពី GPS សម្រាប់តាមដាន និង គ្រប់គ្រងរាល់សកម្មភាព ម៉ូតូ និង រថយន្តរបស់លោកអ្នក ដោយចំណាយត្រឹមតែ៤០ដុល្លារ សម្រាប់ម៉ូតូ និង៥៥ដុល្លារ សម្រាប់រថយន្តតែប៉ុណ្ណោះ។

លោកអ្នកនឹងទទួលបាន ការតម្លើងដោយឥតគិតថ្លៃ, ធានាជូនរយ:ពេលមួយឆ្នាំពេញ ។

លើសពីនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបាន អត្ថប្រយោជន៍ ក្រោយពីការភ្ជាប់ប្រពន្ធ័ GPS ដូចជា៖

*អស់បារម្ភចំពោះការបាត់យានយន្ត

*អាចដឹងពីល្បឿន ក្នុងការបើកបរ

*អាចដឹង ពីទីតាំងយានយន្ត ស្ថិតនៅកន្លែងណា (ទោះបីពេលវេលាកន្លងយូរទៅក៏ដោយ)

*អាចឮសំលេងនិយាយគ្នា នៅលើយានយន្ត

*អាចឆែកមើល ក្នុងទូរស័ព្ទដៃ ឫតាមរយ:កុំព្យូទ័រក៏បាន កំណត់បរិវេន ដែលឡានត្រូវបើកបរ និងផ្ដល់សញ្ញាមកកាន់ទូរស័ព្ទដៃ នៅពេលឡានចេញក្រៅបវិវេន ដែលបានកំណត់

បញ្ជាក់៖ មុខងារពិសេស ដូចជា រទ្បែផ្តាច់សម្រាប់ញ្ជារផ្ដាច់ ឬពន្លត់ម៉ាស៊ីន មិនឲ្យដំណើរការ នឹងឧបករណ៍ មិចសម្លេងស្ដាប់សម្លេងពីក្នុងឡាន មិនរួមបញ្ចូលតម្លៃពីលើតម្លៃខាងលើនោះផងផងដែរ៕