(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៅថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧នេះ បានចេញប្រកាសអំពីលទ្ធផលផ្លូវការ នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ លោកទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ រយៈពេល២ថ្ងៃ នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា។ ទស្សនកិច្ចនេះ ផ្តើមពីថ្ងៃទី១០ ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ តបតាមការអញ្ជើញរបស់ លោកស្រី អ៊ុង សានស៊ូជី ទីប្រឹក្សារដ្ឋ និងជារដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ា។

ខាងក្រោមនេះជាលទ្ធផលនៃទស្សនកិច្ចនេះ៖