(ភ្នំពេញ)៖ របាយការណ៍ផ្លូវការរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍ ដែលទើបចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧នេះ បានបញ្ជាក់ថា នៅរយៈពេល៥ខែដើមឆ្នាំ២០១៧នេះ ពោលចាប់ពីខែមករា ដល់ខែឧសភា មានភ្ញៀវទេសចរបរទេស មកទស្សនាកម្ពុជា ចំនួន២,២៨៤,៦៣០នាក់ កើនឡើង១២.៥ភាគរយ បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា ឆ្នាំ២០១៦។

របាយការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថា ក្នុងចំណោមភ្ញៀវទេសចរទាំងនោះ មានភ្ញៀវមកតាមផ្លូវអាកាសចំនួន ១,៣៨២,៥៥៥នាក់ ស្មើនឹង៦០.៥ភាគរយនៃចំនួនសរុប កើនឡើង២១.៩ភាគរយ។ ភ្ញៀវទេសចរតាមផ្លូវគោក មានចំនួន៨១៦,៨៩៤នាក់ ស្មើនឹង៣៥.៨ភាគរយនៃចំនួនសរុប កើនឡើង​០.២ភាគរយ និងភ្ញៀវតាមផ្លូវទឹកចំនួន ៨៥,១៨១នាក់ ស្មើនឹង៣.៧ភាគរយនៃចំនួនសរុប កើនឡើង៤.៣ភាគរយ។

ភ្ញៀវទេសចរដែលមកទស្សនាកម្ពុជាច្រើនជាងគេមាន ភ្ញៀវចិនជាង៤៤ម៉ឺននាក់, វៀតណាមជាង៣៣ម៉ឺននាក់, ឡាវជាង១៨ម៉ឺននាក់, កូរ៉េជិត១៧ម៉ឺននាក់, ថៃជាង១៤ម៉ឺននាក់, អាមេរិកជាង១១ម៉ឺននាក់, ជប៉ុនជាង៨ម៉ឺននាក់, អង់គ្លេសជិត៨ម៉ឺននាក់, បារាំងជាង៧ម៉ឺននាក់ និងម៉ាឡេស៉ី ជាង៦ម៉ឺននាក់៕