(ភ្នំពេញ)៖ លោក ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍កម្ពុជា និងលោក Zhong Jiang Long នាយកវិទ្យាស្ថានទេសចរណ៍ និងវិជ្ជាជីវៈ ខេត្តយូណាន នាថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧នេះ បានពិភាក្សាគ្នាក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស លើជំនាញទេសចរណ៍ និងស្រាវជ្រាវវិធីសាស្ត្រទាក់ទាញទេសចរចិន ឲ្យមកទស្សនាកម្ពុជាកាន់តែច្រើន នៅទីស្តីការក្រសួងទេសចរណ៍។

ក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះ ភាគីចិនបានបញ្ជាក់ថា នឹងជួយក្នុងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង និងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលដល់វិទ្យាស្ថានជាតិទេសចរណ៍កម្ពុជា និងបង្កើតក្រុមការងារ រវាងវិទ្យាស្ថានទេសចរណ៍នៃប្រទេសទាំងពីរ ដើម្បីរៀបចំការផែនការ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្រ្តល្អៗ ក្នុងការទាក់ទាញទេសចរចិន និងទេសចរអន្តរជាតិមកកម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើន និងការសិក្សារួមគ្នារៀបចំបង្កើតគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សសម្រាប់អាស៊ាន ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងនិន្នាការនៃកំណើនទេសចរចិន និងទេសចរអន្តរជាតិ និងបំពេញតាមសេចក្តីត្រូវការប្រកបដោយ​ការពេញចិត្តរបស់ភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនាកម្ពុជា ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ លោក ថោង ខុន បានលើកឡើងអំពីភាពចាំបាច់នៃការពង្រឹងសេវាកម្មឲ្យល្អ ប្រកបដោយគុណភាពក្នុងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ ដោយត្រូវការធនធានមនុស្សដែលមានជំនាញ និងសមត្ថភាពពិតប្រាកដបានយ៉ាងតិច ៤០% គ្រាដែលបច្ចុប្បន្ននេះ មានអ្នកកំពុងបម្រើការងារក្នុងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ប្រមាណ ៦២ម៉ឺននាក់ ហើយដើម្បីត្រៀមទទួលទេសចរ ៧លាននាក់ នៅក្នុងឆ្នាំ២០២០ កម្ពុជាត្រូវការធនធានមនុស្សបន្ថែមទៀត រហូតដល់ប្រមាណ ៨០ម៉ឺននាក់។  

ទន្ទឹមនឹងនេះ លោករដ្ឋមន្រ្តីក៏បានស្នើសុំភាគីចិនជួយដល់ការបណ្តុះបណ្តាលមគ្គុទេសក៏ទេសចរណ៍ភាសាចិនបន្ថែមទៀត ខណៈបច្ចុប្បន្ន មគ្គទេសក៍ទេសចរណ៍និយាយភាសាចិន នៅមានកម្រិតនៅឡើយ ទាំងបរិមាណ និងគុណភាព (ប្រមាណ៩០០នាក់)។

លោក Zhong Jiang Long បានឯកភាព និងគាំទ្រចំពោះសំណូមពររបស់លោក ថោង ខុន ហើយលោកនឹងស្នើសុំគោលការណ៍ពីអាជ្ញាធររដ្ឋាបាលខេត្តយូណាន និងគណៈកម្មាធិការជាតិអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ ខេត្តយូណាន ដើម្បីបន្តជំរុញការងារនេះឲ្យបានឆាប់រហ័ស ពិសេសការរៀបចំបញ្ជូនគ្រូបណ្តុះបណ្តាលបង្គោល មកពីវិទ្យាស្ថានទេសចរណ៍ចិនមកសហការ និងជួយរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធបណ្តុះបណ្តាល នៃវិទ្យាស្ថានទេសចរណ៍កម្ពុជា។

ភាគីកម្ពុជា និងចិន នឹងបន្តពិភាក្សាគ្នាក្នុងការស្វែករងចំណុចរួមមួយ ការរៀបចំបង្កើតគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាល​ធនធានមនុស្សសម្រាប់អាស៊ាន ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយភាគីចិនទទួលបន្ទុករ៉ាប់រងទាំងផ្នែកជំនាញ និងហិរញ្ញវត្ថុ។

ដើម្បីបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនង និងភាពជាដៃគូកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អ លោក Zhong Jiang Long បានស្នើសុំឲ្យភាគីកម្ពុជាបញ្ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និងក្រុមការងារនៃវិទ្យាស្ថានទេសចរណ៍កម្ពុជា ទៅធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់ និងផ្លាស់ប្តូរយោបល់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងសាស្ត្រាចារ្យជំនាញ នៃវិទ្យស្ថានទេសចរណ៍ និងវិជ្ជាជីវៈខេត្តយូណាន។

វិទ្យស្ថានទេសចរណ៍ និងវិជ្ជាជីវៈខេត្តយូណាន ជាស្ថាប័នមួយក្នុងចំណោមស្ថាប័នស្វយ័តចំនួន៣ (ដែលស្ថាប័ន២ទៀត នៅក្នុងខេត្តហ្គ័ងស៊ី) ដែលទទួលការងារទំនាក់ទំនង និងបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវទេសចរណ៍ នៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន៕