(ភ្នំពេញ)៖ សាគូរ៉ា ប៊ូហ្វេ សាខាផ្សារទំនើបសុវណ្ណា ជាន់ទី៤ ចាប់បើកហើយ ភាពងាយស្រួល សម្រាប់អតិថិជន នៅក្បែរនោះ និងសម្រាប់អតិថិជន ដែលចង់ដើរកំសាន្ដ និងពិសាអាហារគ្រប់មុខច្រើនប្រភេទ មួយចម្អែត ឆ្ងាញ់ តម្លៃសមរម្យ។

ពិសេស សាគូរ៉ា ប៊ូហ្វេ ក៏មានអាហារពេលថ្ងៃត្រង់ផងដែរ ម្នាក់តម្លៃ ១១,៩៥ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ  ហើយសម្រាប់អាហារពេលល្ងាច ម្នាក់តម្លៃ ១៣,៩០ដុល្លារ ។

ព្រមជាមួយគ្នានោះ សម្រាប់កម្មវិធីខួបកំណើត គឺធ្វើខួបកំណើត១២នាក់ ថែមជូន +១នាក់, កម្មវិធីផ្សេងៗ ដូចជាជួបជុំគ្រួសារ១៥នាក់ ថែមជូន១នាក់ ផងដែរ។

ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនងកក់តុ៖ 081 288882 / 081 588882
#Sakura_Buffet_Cambodia #កូពោះម៉ង #SakurabuffetSOUPandBBQ#HappyBD #SoftOpening៕