(ភ្នំពេញ)៖ ឱកាសឈ្នះ អស់ទាស់ បានមកដល់ទៀតហើយ គឺរាល់អតិថិជនទាំងអស់ គ្រាន់តែយកវិក័យប័ត្រ ដែលលោកអ្នកបានគិតលុយរួចហើយ សរសេរឈ្មោះ ជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទដៃ រួចដាក់ទៅក្នុងធុងឆ្នោតជាការស្រ័យ ។

លោកអ្នក នឹងទទួលបានឱកាសឈ្នះភ្លាមៗ ពីម៉ាស្ទ័រ ស៊ុគីស៊ុប គឺរង្វាន់ជាប័ណ្ណញុំាអាហារពី ម៉ាស្ទ័រ ស៊ុគីស៊ុប ចាប់ពី ៥ដុលារ រហូតដល់១០០ដុល្លារ សូមប្រញាប់រួសរាន់ឡើង ដោយការចាប់រង្វាន់នេះ នឹងប្រព្រឹត្តទៅ នៅរៀងរាល់ចុងខែ។

ព័ត៌មានលម្អិត ទំនាក់ទំនងកក់តុ៖ 081 288882៕