(ភ្នំពេញ)៖ បន្ទាប់ពីមានការដោះលែងមន្ដ្រីអាដហុក និងអគ្គលេខាធិការរង គ.ជ.ប សរុបចំនួន៥នាក់ នៅព្រលប់ថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ បានបង្ហាញជាផ្លូវការហើយ។ (ខាងក្រោមនេះជាដីកាដោះលែង)៖