(ភ្នំពេញ)៖ ដោយសារតែអាកាលធាតុ រាល់ថ្ងៃមានការប្រែប្រួល ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឧស្សាហ៍មានភ្លៀងធ្លាក់ជាញឹកញប់ ធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៌ខ្ជិល និង បោកសំលៀកបំពាក់ដោយសារការចំណាយពេលបោកម្ដងៗប្រើពេលយូរ បោកមិនស្អាតថែមទាំងមិនងាយស្ងួតទៀតផង ។

អស់កង្វល់ ជាមួយនិងបញ្ហទាំងនេះទៀតទៅ ម៉ាស៊ីនបោក LG អាចជួយលោកអ្នកបាន ដោយសារម៉ាស៊ីនបោក LG ត្រូវបានភ្ជាប់មកជាមួយមុខងារដ៏ពិសេស និងមានផលប្រយោជន៍ជាច្រើន ដល់លោកអ្នក ដូចជា កាត់បន្ថយពេលវេលា សន្សំសំចៃទឹក និង ភ្លើងបានច្រើន ។

ជាទូទៅការបោកសំលៀកបំពាក់ម្ដង ត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងតិច៩០-៩៥នាទី ដើម្បីបានសំលៀកបំពាក់យកមករាល ។ ប៉ុន្ដែចំពោះម៉ាស៊ីនបោក LG លោកអ្នកចំណាយត្រឹមតែ ៥៩នាទីប៉ុណ្ណោះ ថែមទាំងធ្វើការបោកគក់ លាងជម្រះក្អែល និងសាប៊ូបានយ៉ាងស្អាតល្អ និងមានប្រសិទិ្ធភាព (Auto Pre- Wash) ។ ជួយសន្សំចៃទឹកបាន ២៧% ( Turbo Shot ) ដោយរាល់ការបោកម្ដងៗលោកអ្នកមិនចាំចំណាយទឹកច្រើន ក្នុងការបោកសំលៀកបំពាក់ រឹតតែពិសេសជួយសន្សំសំចៃអគ្គីសនីដ៏លោកអ្នកបានច្រើនដោយរាល់ការបោកមួយលើកចំណាយភ្លើងត្រឹមតែ ៤- ៥ខាំតែប៉ុណ្ណោះ។

ម៉ាស៊ីនបោក LG ទទួលបានការគ្រាំទ្រពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់ជាម៉ាស៊ីនដែលលក់ដាច់ជាងគេបំផុត ចលនាបោកគក់ស្អាតជាងគេបំផុត ព្រមទាំងមានការគ្រាំទ្រ ពីហាងបោកអ៊ុតនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ។

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមក៖ ០23 222 699៕