(ភ្នំពេញ)៖ ទោះបីជា គណបក្សនយោបាយ អង្គការជាតិ-អន្តរជាតិជាច្រើន បានកោតសរសើរចំពោះការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក៏ដោយ តែនៅល្ងាចថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧នេះ គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយចាត់ទុកថា ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់អាណត្តិ៤ មិនទាន់បានបំពេញលក្ខខណ្ឌពេញលេញ តាមគោលការណ៍ នៃការបោះឆ្នោតដោយសេរី ត្រឹមត្រូវ និងយុត្តិធម៌នោះទេ។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ៖