ទស្សនាការផ្សាយទាំងស្រុង ! សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញទៅកាន់ទីតាំងស្លាកស្នាមអនុស្សាវរីយ៍មួយចំនួន នៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំ ប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសវៀតណាម ដែលសម្តេចនិងយុទ្ធមិត្ត៤រូប ធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅពឹងកងទ័ពវៀតណាម ដើម្បីវាយរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ប៉ុលពត កាលពី៤០ឆ្នាំមុន។