(អាមេរិក)៖ សាខា និងអនុសាខារបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រចាំរដ្ឋ​មួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិក អបអរសាទរដល់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលទទួលបានជ័យជម្នះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ អាណត្តិទី៤ កាលពីថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧កន្លងទៅនេះ។

តាមសារលិខិតអបអរសាទរ ដែលអង្គភាព Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧នេះ បញ្ជាក់ថា សាខា និងអនុសាខារបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ចូលរួមអបអរសាទរនោះរួមមាន៖ ប្រចាំរដ្ឋញ៉ូវ ជីស៊ី​, ប្រចាំរដ្ឋផេនស៊ីលវ៉េនញ៉ា, ប្រចាំរដ្ឋម៉ាសាឈូសេក, ប្រចាំរដ្ឋរ៉ូដ អាយឡែន, ប្រចាំទីក្រុងឡុងប៉ិច រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា, ប្រចាំភូមិភាគខាងជើង រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា, ប្រចាំតំបន់ឡូស អេងដែលឡេស រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា, ប្រចាំតំបន់រីវឺសាយ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា, ប្រចាំតំបន់អូរ៉េង ខោនធី រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា, ប្រចាំតំបន់សាន ប៊ីណាឌីណូ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា, ប្រចាំរដ្ឋវ៉ាស៊ីតោន, ប្រចាំទីក្រុងសាក្រេម៉េណតូ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា, ប្រចាំរដ្ឋតិចសាស, ប្រចាំមីនីសូកា។

ក្រៅពីផ្ញើសារលិខិតអបអរសាទរ ថ្នាក់ដឹកនាំ សមាជិក និងសកម្មជននៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់ ក៏បានជប់លាងយ៉ាងសប្បាយរីករាយផងដែរ៕

ខាងក្រោមនេះ ជាសារលិខិតរបស់សាខា និងអនុសាខារបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នៅសហរដ្ឋអាមេរិក៖