(ភ្នំពេញ)៖ គណៈកម្មាធិការជាតិ រៀបចំការបោះឆ្នោត គ.ជ.ប នៅថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧នេះ ចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានផ្លូវការ នៃការដោះស្រាយបណ្ដឹង របស់គណបក្សនយោបាយ និងបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។

តាមសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ គ.ជ.ប ដែលអង្គភាព Fresh News ទទួលបានបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ គ.ជ.ប បានពិនិត្យ និងសម្រេចលើបណ្ដឹងរបស់ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ចំនួន២២បណ្ដឹង, គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ចំនួន១០បណ្ដឹង និងប្រជាពលរដ្ឋ១បណ្ដឹង សរុបចំនួន៣៣បណ្ដឹង ដែលប្ដឹងបន្ដមកពីបណ្ដារាជធានី-ខេត្ត ចំនួន១០៕

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានផ្លូវការ ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖