(ភ្នំពេញ)៖ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការវិវត្តរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ច និងស្របតាមការប្រែប្រួលនៃស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោក រាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្ម ឯកសារយុទ្ធសាស្រ្ដជាលើកទី៣ គឺ «យុទ្ធសាស្រ្ដអភិវឌ្ឍន៍វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្នាំ២០១៦-២០២៥» ដោយដាក់ចេញនូវគោលដៅសម្រេចឲ្យបាន​ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុមួយ​ប្រកប​ដោយប្រសិទ្ធិភាព ផ្អែកលើគោការណ៍ទីផ្សារ មានលក្ខណៈពិពិធភាព ភាពរឹងមាំ និងបរិយាប័ន្នដែលផ្ដល់ភាពទូលំទូលាយ ក្នុងការបំពេញតម្រូវការសេវាហិរញ្ញវត្ថុ នៅក្នុងប្រទេស។

សម្រាប់យុទ្ធសាស្រ្ដអភិវឌ្ឍន៍វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្នាំ២០១៦-២០២៥ លើកទី៣នេះ ក៏បានត្រូវដាក់សម្ពោធជា​ផ្លូវការនៅព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧នេះ ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់លោក ជា ចាន់តូ អគ្គទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ លោក អូន ព័ន្ធមន្នីរ័ត្ន ទេសរដ្ឋមន្ដ្រី រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគោល នយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ លោក Samiuela T. Tukuafu ប្រធានធនាគារអភិវឌ្ឍន៍​អស៊ីប្រចាំកម្ពុជា រួមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនទៀតផង។

លោក ជា ចាន់តូ បានថ្លែងឲ្យដឹងថា «យុទ្ធសាស្រ្ដអភិវឌ្ឍន៍វិស័យហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០១៦-២០២៥ ដែលជាផែនការ​យុទ្ធសាស្រ្ដ​រយៈពេលវែងរបស់រដ្ឋាភិបាល ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ប្រកបដោយភាពច្បាស់លាស់ គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងទស្សនវិស័យ​វែងឆ្ងាយ»

វិស័យហិរញ្ញវត្ថុបានដើរតួនាទីស្នូល ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម តាមរយៈការផ្ដល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច ក្នុងគោលដៅលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅ របស់ប្រជាពលរដ្ឋ បង្កើនភាពប្រាកដប្រជាក្នុងជីវភាពរស់នៅ និង​កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ដោយយល់ឃើញពីសារសំខាន់នេះ ហើយទើបរាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំ ឯសារយុទ្ធសាស្រ្ដអភិវឌ្ឍន៍វិស័យ ហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេលវែង សម្រាប់រយៈពេល១០ឆ្នាំ និងមានលក្ខណៈជាផែនការរំកិលដោយផ្ដើមចេញ ពីឯកសារទី១នៅឆ្នាំ​២០០១ ដែលមានឈ្មោះថា ចក្ខុវិស័យ និងផែនការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្នាំ២០០១​-២០១០។

លោក ជា ចាន់តូ បានបញ្ជាក់ទៀតថា «ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ដនេះ ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មជាបន្ដបន្ទាប់​ក្នុងរយៈពេល​៥ឆ្នាំម្ដង ដែលបានដើរតួជាមគ្គុទ្ទេស៍ដ៏សំខាន់ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ និងការកែទម្រង់នានាក្នុងវិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅកម្ពុជា។ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ដ​ច្បាស់លាស់នេះ បានធ្វើឲ្យវិស័យហិរញ្ញវត្ថុរីកចម្រើន យ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេល១៥ ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ហើយបានគាំទ្រសេដ្ឋកិច្ច ឲ្យមានកំណើនខ្ពស់ប្រមាណ៧ភាគរយ ក្នុង១ឆ្នាំ,​ រួមចំណែក​កាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ និងលើកម្ពស់បរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុជាលំដាប់ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈកំណើន នៃប្រជាជនពេញវ័យ​ដែលកំពុងប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ (រួមមានសេវាឥណទាន, បញ្ញើ, និងទូទាត់) ដល់ប្រមាណ៥៤ភាគរយ ធៀបនឹងប្រមាណទាបជាង១០ភាគរយ កាលដើមទស្សវត្សរ៍ឆ្នាំ២០០០»

ទោះជាយ៉ាងណា នៅពេលដែលវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ បានរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស បញ្ហាប្រឈម និងឧបសគ្គថ្មីៗក៏បានលេចឡើង ផងដែរ ដែលទាមទារឲ្យយុទ្ធសាស្រ្ដអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យហិរញ្ញវត្ថុមានភាពបត់បែន ស្រប់តាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែង។ ហេតុដូច្នេះ ដើម្បីបន្ដអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុឲ្យកាន់តែមានភាពរឹងមាំ ស្រប់តាមការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ច ការប្រែប្រួលនៃនិម្មាបនកម្មហិរញ្ញវត្ថុ អន្ដរជាតិ សន្ទុះនៃសមាហរកម្មតំបន់ និងពិភពលោក ព្រមទាំងផ្អែកលើបទពិសោធន៍ និងមេរៀនថ្មីៗ ដែលបានជួបប្រទះ
ក្នុងការអនុវត្តកន្លងមក ឆ្នាំ២០១៦កន្លងទៅរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មផែនការយុទ្ធសាស្រ្ដជាលើកទី៣ ពីយុទ្ធសាស្រ្ដអភិវឌ្ឍន៍វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្នាំ២០១១-២០២០ ទៅជាយុទ្ធសាស្រ្ដអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០១៦-២០២៥។ នេះបើតាមលោក ជា ចាន់តូ បានបញ្ជាក់បន្ថែម។

លោក អូន ព័ន្ធមន្នីរ័ត្ន បានថ្លែងឲ្យដឹងដែរថា «វិស័យហិរញ្ញវត្ថុបានចូលរួមគាំទ្រយ៉ាងសំខាន់ ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា​ ដោយសម្រេចបានជាមធ្យមប្រមាណ៧,១ភាគរយ ក្នុងរយៈពេលជិត២ទស្សវត្សរ៍។ ទោះបីជាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សកលលោក និងតំបន់ត្រូវប្រឈម នឹងភាពមិនប្រាកដប្រជាយ៉ាងណាក៏ដោយ  ក្នុងនោះវិស័យធនាគារ បានដើរតួរគ្រប់ដណ្ដប់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ដោយបានរួមចំណែក យ៉ាងធំធេងដល់ការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយៈការសម្រេចបាននូវការ ពង្រីក ការផ្ដល់សេវា ហិរញ្ញវត្ថុ ​ដល់ជនបទ»។យុទ្ធសាស្រ្ដអភិវឌ្ឍន៍វិស័យហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០១៦-២០២៥នេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងពីសមិទ្ធផលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ព្រមទាំងវាយតម្លៃពីឧបសគ្គ និងបញ្ហាប្រឈមនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងដាក់ចេញផែនការសកម្មភាពសម្រាប់​ពេលអនាគត។​ យុទ្ធសាស្ដ្រនេះបានធ្វើសំយោគ និងកំណត់គោលដៅអាទិភាពនូវយុទ្ធសាស្រ្ដ និងផែនការសកម្មភាពសម្រាប់​អនុវិស័យនីមួយៗនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីធានាឲ្យយុទ្ធសាស្រ្ដ និងផែនការសកម្មភាពទាំងនោះដើរស្រប់តាមទស្សន
វិស័យរយៈពេលវែងរបស់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូល៕