(ភ្នំពេញ)៖ នៅរសៀលថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧នេះ សហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា (ស.ស.ស.ក) និងវិទ្យាស្ថានសន្ទនាមេគង្គ (Mekong Dialogue Institute) នៃសាលា​ Zaman ​បានចុះអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នា ដើម្បីជួយសហការបណ្តុះបណ្តាលភាសារអង់គ្លេស ដល់អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា ដោយមិនចំណាយការបង់ថ្លៃ។

នៅក្នុងពិធីចុះអនុស្សារណៈ ដែលបានរៀបចំនៅទីស្នាក់ការខ្លួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ, លោក ហ៊ុយ វណ្ណៈ ប្រធាន ស.ស.ស.ក បានឲ្យដឹងថា «ការចុះអនុស្សារណៈជាមួយវិទ្យាស្ថានសន្ទនាមេគង្គនៅពេលនេះ គឺដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា បានទទួលនូវការបណ្តុះបណ្តាល ផ្នែកភាសារអង់គ្លេស ដោយមិនចំបាច់បង់ថ្លៃ»

លោក ហ៊ុយ វណ្ណៈ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ​អ្នកសារព័ត៌មាន គឺរៀនសូត្រគ្មានពេលបញ្ចប់ទេ ពិសេសគួរបណ្តុះបណ្តាលបន្ថែមនូវភាសាអង់គ្លេស ដើម្បីអាចឲ្យពួកគេមើលឃើញពិភពលោកកាន់តែទូលាយ យល់ខួរក្បាលបរទេស ចេះធ្វើការជាមួយបរទេស និងអាចធ្វើការជាមួយបរទេសដោយស្មើសិទ្ធិ។ ប្រធាន ស.ស.ស.ក រូបនេះបន្ថែមថា ​កម្មវិធីនេះ នឹងអនុវត្តក្នុងពេលឆាប់ៗ ហើយរៀបចំបង្វឹកតាមអ្នកចេះតិច ចេះច្រើន ទៅតាមលំដាប់លំដោយ​។

ជាមួយគ្នានោះ លោក Hakan Atasever នាយកប្រត្តិបត្តិវិទ្យាស្ថានសន្ទនាមេគង្គ (MDI) បានថ្លែងថា ហេតុផលដែលវិទ្យាស្ថានសន្ទនាមេគង្គ ចុះអនុស្សារណៈយោគយោល់ ដោយសារតែវិទ្យាស្ថានមើលឃើញ ស.ស.ស.ក ជាស្ថាប័នផ្លូវការទទួលស្គាល់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងជាស្ថាប័នមានសក្តានុពល។ លោក​បញ្ជាក់ថា វិទ្យាស្ថាន MDI ប្តេជ្ញាជួយគាំទ្រ ស.ស.ស.ក ឲ្យបានយូរអង្វែង ​ដោយមិនកំណត់ចំនួននោះទេ។

សូមបញ្ជាក់ថា កន្លងមក សហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា បានជួយបណ្តុះបណ្តាលបន្ថែមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាជាច្រើនវគ្គ ទៅលើវិស័យសារព័ត៌មាន ហើយនៅពេលនេះ និងពេលខាងមុខ ស.ស.ស.ក នៅតែប្រឹងប្រែងគៀងគររកដៃគូរជាតិ និងអន្តរជាតិ ដើម្បីជួយបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹង អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនថែមទៀត​៕